Ensiapukoulutukset

SPR Ensiapukurssi EA1®

SPR Ensiapukurssi EA1® sisältää laajasti erilaisia ensiavun aiheita. Ensimmäinen päivä sisältää samoja hätäensiavun aiheita kuin Punaisen Ristin SPR Hätäensiapukurssi 4t® ja SPR Hätäensiapukurssi 8t®. Näitä aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki ja tapaturmien ehkäisy sekä sairauskohtaukset. SPR Ensiapukurssi EA1® -koulutuksen toisena päivänä käydään läpi arjen pienempiä tapaturmia ja muita ensiavun tilanteita. Toisen päivän aiheita ovat haavat, palovammat, tuki- ja liikuntaelinten vammat ja myrkytykset. Muita aiheita ovat mm. sähkötapaturmat, silmävammat sekä pään vammat. Kurssin kesto on 16 oppituntia. Kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

SPR Ensiapukurssi EA1® käy myös kuljettajan ammattipätevyydeksi. Saat molemmista päivistä ammattipätevyysmerkinnän.

SPR Ensiapukurssi EA2® 

Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Uusina asioina tulee ensiaputaktiikka, vammamekanismi, vammapotilaalle annettava hoito sekä useamman potilaan samanaikainen hoito. Jatkokurssi koostuu pääasiassa harjoituksista. Jotta voit osallistua kurssille on osallistumisen edellytyksenä voimassa oleva EA1-todistus. Kurssin kesto on 16 tuntia. EA2-kurssitodistus korvaa EA1-todistuksen ja on voimassa seuraavat kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

SPR Hätäensiapukurssi 8t®

SPR Hätäensiapukurssi 8t® aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki. Lisäksi SPR Hätäensiapukurssi 8t® -koulutuksessa käydään läpi erilaisten sairauskohtausten ensiapua. Näitä ovat aivoverenkierronhäiriö, rintakipu, matalan verensokerin aiheuttama heikotus, kouristelu, voimakas allerginen reaktio eli anafylaksia sekä yleisin hengenahdistuksen aiheuttaja astma. SPR Hätäensiapukurssi 8t® kattaa myös terveyden edistämisen sekä tapaturmien ennaltaehkäisyn sekä lyhyesti haavojen ja palovammojen ensiavun.

SPR Hätäensiapukurssi 8t® käy myös kuljettajan ammattipätevyyspäiväksi.

Katso koulutuskalenterista seuraavien ensiavun lähikoulutusten ajankohta >>Koulutuskalenteri

SPR Hätäensiapukurssi 4t® verkkokoulutus (uutuus!)

SPR Hätäensiapukurssi 4t® verkkokoulutuksen voit suorittaa sinulle parhaiten sopivana ajankohtana ja omassa tahdissa. SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutuksella voit päivittää voimassaolevan SPR Ensiapukurssi EA 1®- ja SPR Ensiapukurssi EA 2®- koulutuksen yhden kerran kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Koulutuksen aiheita ovat toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu, painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö, ensiapu tukehtumassa olevalle henkilölle, raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkierron häiriötila eli sokki ja tapaturmien ennaltaehkäisy. Verkkokurssin kesto on 4 tuntia.

>>Lue lisää verkossa suoritettavasta HätäEA kurssista

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa