Henkilönostimien koulutusohjelma

Henkilönostimien koulutusohjelman tarkoituksena on auttaa käyttäjiä tuntemaan henkilönostimien ominaisuudet sekä saamaan riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) astui voimaan 1.1.2009. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella, joka käyttää henkilönostimia, on oltava kirjallinen lupa sen käyttöön. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistuttava, että nostimen käyttäjällä on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. Tällä koulutuksella opitaan käyttämään erityyppisiä henkilönostimia tehokkaasti ja turvallisesti.

Koulutuksen sisältö:

  • Työturvallisuus nostimilla
  • Lait ja säädökset
  • Nostintyypit ja oikea nostintyypin valinta
  • Päivittäiset tarkastukset ja käyttöönottotarkastus
  • Perehdyttäminen

Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen ja henkilönostinkortin.

Koulutus käy myös kuljettajan ammattipätevyyspäiväksi.

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa