Asiakaspalvelu ja erityisryhmät linja-autoliikenteessä (EU181/2011)

Koulutuksella on tarkoitus perehdyttää kuljettajat tunnistamaan erityisryhmien tarpeet, toimimaan oikein heidän kanssaan sekä huolehtimaan heidän turvallisuudestaan. Koulutuksella huomioidaan myös kuljettajan työ- ja liikenneturvallisuus.
Erityisryhmien tarpeiden tunnistamisen ja erityisesti käytännön toiminnan harjoittelun ajatellaan parantavan kuljettajien valmiuksia ja sitä kautta työturvallisuutta.  

Tämä koulutus täyttää asetuksen(EU) N:o 181/2011 asettamat vaatimukset.

Koulutuksen kesto on 7 tuntia. Koulutuksesta saa merkinnän Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin.

Koulutuksen sisältö:

  • Asiakaspalvelutilanteet kuljetusalalla
  • Matkustajien avustaminen
  • Vammaisten ja liikuntarajoitteisten kohtaamat esteet
  • Ihmissuhdetaidot ja kommunikointi
  • Liikkumisen apuvälineet
  • Ajotavan merkitys

Katso koulutuskalenterista seuraavan kurssin ajankohta >>Koulutuskalenteri

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa