Uhkaavat tilanteet kuljettajan työssä (AS1 kortti)

Tämän koulutuksen tarkoituksena on parantaa väkivallan ja sen uhan hallintaa työssä. Tutkimusten mukaan uhkaavia tilanteita esiintyy kuljetusalalla keskimääräistä enemmän. Ihmiset reagoivat uhan tunteeseen hyvin eri tavoin, äärilaitoina täydellinen lamaantuminen tai ylireagointi. Tiedostamalla riskit, tunnistamalla aggression syyt, hallitsemalla hyvät ennakoinnin ja hallinnan taidot pystyt toimimaan ammattimaisesti ja säilyttämään toimintakykysi vaativissakin tilanteissa.

Turvallisuuteen liittyy myös kuljettajan toimintavalmius ajoneuvopalon sattuessa. Koulutuksessa tunnistetaan erilaisia ajoneuvon syttymissyitä ja kiinnitetään huomio niiden ennakointiin. Alkusammutusta harjoitellaan käytännössä sammuttimella ja sammutuspeitteellä. Koulutuspäivästä saa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) Alkusammutus 1 -kortin.

Koulutuksen sisältö:

  • Työpaikkaväkivalta
  • Väkivallan uhkan tunnistaminen
  • Oman toiminnan merkitys
  • Toiminta uhkatilanteessa
  • Väkivaltatilanteen jälkeen
  • Ajoneuvopalot
  • Palojen yleisimmät syyt
  • Ennaltaehkäisy
  • Alkusammutus
  • Sammutusharjoitus

Tule koulutukseen ja paranna valmiuksiasi! Uhkaaviin tilanteisiin voidaan ratkaisevasti vaikuttaa ottamalla huomioon riskit sekä varautumalla ja kouluttautumalla.

Katso koulutuskalenterista seuraavan kurssin ajankohta >>Koulutuskalenteri

Koulutus käy myös kuljettajan ammattipätevyyspäiväksi.

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa