Usein kysytyt kysymykset ammattipätevyydestä ja koulutuksista

 • Ketä ammattipätevyys koskee tavaraliikenteessä?

  Ammattipätevyyskoulutus koskee lähtökohtaisesti kaikkia C ja C1-luokan ajo-oikeuden omaavia. Tästä johtuen vaatimus koskee kuorma-autonkuljettajien lisäksi esimerkiksi traktorin kuljettamista silloin, kun siihen tarvitaan kuorma-auton ajo-oikeus ja ajo on kaupallista. Pääsäännöstä on annettu lainsäädännössä muutamia vähäisiä poikkeuksia. Esimerkiksi henkilökohtaiset ajot ilman ammattipätevyyttä ovat mahdollisia.

 • Entä henkilöliikenteessä?

  Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia D1- tai D-luokan ajo-oikeuden omaavia henkilöitä.

  Samassa taloudessa asuvia saa kuljettaa linja-autolla ilman ammattipätevyyttä, kun linja-auto on jonkun heistä omistuksessa.

 • Mistä koulutusta saa?

  Ammattipätevyyden jatkokoulutusta antavat Traficomin ja OPM:n hyväksymät koulutuskeskukset (esim. Koulutustiimi ViisiPäivää Ky).

 • Ajan työkseni yksityisliikenteeseen rekisteröityä kuorma-autoa. Koskeeko ammattipätevyyskoulutus vain ammattiliikenteessä toimivia kuljettajia? Onko minun osallistuttava koulutuksiin?

  Ammattipätevyyttä ei ole rajattu millään tavoin siihen, onko ajoneuvo rekisteröity ammatti- vai yksityisliikenteeseen, joten ammattipätevyys- ja koulutusvaatimus koskee myös sinua, jos ajat muita kuin yksityisiä ajoja.

 • Yrityksessämme on kuorma-auto, jolla varastomiehemme käyvät yrityksen asioilla pari-kolme kertaa viikossa. Tarvitseeko heillä olla ammattipätevyys?

  Kyllä tarvitsee, mikäli henkilö ei hae tavaroita, joita hän työssään tarvitsee. Jos henkilö hakee tavaroita varastoon tai muuten yrityksen käyttöön, niin hänellä tulee olla ammattipätevyys.

 • Olen töissä rengasliikkeessä rengasasentajana. Haen keskimäärin kerran viikossa kuorma-autolla renkaita keskusvarastolta. Koskeeko ammattipätevyysvaatimus minua?

  Kyllä koskee.

 • Sisältyykö koulutuksiin pakollisia osioita tai kokeita?

  Viidestä jatkokoulutuspäivästä yhden on oltava ennakoivan ajon koulutus. Muut päivät voidaan valita Traficomin hyväksymistä koulutuspäivistä kuljettajan tarpeiden mukaisesti. Jatkokoulutuspäivä ei sisällä koetta.

  Jotkin kortti/lupakoulutukset edellyttävät kokeen suorittamista (esim. Työturvallisuuskortti), mutta näissä katsotaan jatkokoulutuspäivä suoritetuksi ennen kokeen alkua.

 • Olen nyt käynyt kaikki 5 direktiivipäivää ja ammattipätevyyteni päättyy vuoden päästä. Milloin minun kannattaa hakea jatkoa ammattipätevyydelle?

  Jatkokoulutuspäivät kannattaa käydä hyvissä ajoin, mutta jatko ammattipätevyydelle kannattaa hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen nykyisen päättymistä. Silloin seuraava viisivuotisjakso käynnistyy nykyisen päättymisestä. Jos otat merkinnän aiemmin, uusi viisivuotisjakso alkaa viimeksi käydyn koulutuksen koulutuspäivästä. Samoin käy myös silloin, jos pätevyytesi ehtii katketa.

 • Millä tavalla ammattipätevyys todistetaan poliisille maantievalvonnassa?

  Ammattipätevyys todistetaan erillisellä ammattipätevyyskortilla tai ottamalla merkintä ammattipätevyydestä ajokorttiin.

 • Millä aikataululla jatkokoulutukset on käytävä?

  Ammattipätevyyden jatkokoulutus käydään viiden vuoden jaksoissa. Kukin viisivuotisjakso sisältää viisi koulutuspäivää. Päivät voidaan käydä erillisinä esimerkiksi päivä vuodessa.

  Uusille kuorma- ja linja-autonkuljettajille viisivuotisjakso käynnistyy perustason ammattipätevyystodistuksen päivämäärästä.

 • Minkälaisia ajoja yrityksessä voidaan suorittaa ilman ammattipätevyyttä?

  Kun ajoneuvon kuljettaminen ei ole kuljettajan päätehtävä ja ajoneuvoa koeajetaan tai siirretään korjaamisen, huoltamisen tai katsastamisen yhteydessä, siirretään varikkoalueella pesun, siivouksen tai tankkauksen yhteydessä, siirretään ajoneuvojen myynti- ja markkinointitapahtumiin tai myyntipisteiden välillä, koeajetaan ajoneuvon parantamiseksi teknisesti taikka koeajetaan uusi tai muunnettu ajoneuvo ennen ajoneuvon liikenteeseen hyväksymistä.

 • Ajan päätyökseni kuorma-autoa ja silloin tällöin linja-autoa. Tarvitseeko minun käydä koulutuspäivät sekä tavara- että henkilöliikenteessä?

  Henkilöliikenteen jatkokoulutuspäivä käy tavaraliikenteen jatkokoulutuspäiväksi ja päinvastoin, eli yhteensä 35 tuntia päivittää sekä henkilö- että tavaraliikenteen ammattipätevyyden.

 • Tuleeko kunnan työntekijöillä olla voimassa ammattipätevyys, vaikka he ajavat vain kunnan omia ajoja – kuljettavat henkilöitä ja erilaista tavaraa sekä esim. auraustoiminta?

  Kyllä kuljettajilla tulee olla ammattipätevyys. Kunnan, kuntayhtymien, kaupunkien, energialaitoksien yms. julkisyhteisöiden kuljettajat kuuluvat ammattipätevyyden piiriin.

Traficomin sivut ammattipätevyydestä löytyy tästä

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa