Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja koe

Taksiliikenteen harjoittaminen edellyttää, että yrityksellä on taksiliikennelupa. Koulutus vahvistaa yrittäjäosaamista. Koulutuksen käytyään yrittäjällä on kattavat tiedot ja taidot toimia taksialalla asiantuntevasti ja laadukkaasti.

Kaikkien uusien taksiyrittäjien tulee 1.5.2021 voimaan tulleen Traficomin määräyksen mukaisesti suorittaa hyväksytysti 21 tunnin taksiliikenteen yrittäjäkoulutus sekä koe. Koulutus toteutetaan jaksoissa joko lähikoulutuksena tai virtuaalisesti.

Jokainen koulutuksen kokonaisuudessaan suorittanut saa todistuksen hyväksytystä taksiyrittäjäkoulutuksen suorittamisesta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu yhdeksästä osa-alueesta, ja se on painotettu Traficomin ohjeistuksen mukaisesti.

 • Taksiyrityksen kaupallinen ja taloudellinen johtaminen
 • Taksiyrittäjyyteen liittyvä keskeinen ajoneuvoja ja liikennettä koskeva lainsäädäntö
 • Verotusta koskeva lainsäädäntö
 • Kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö
 • Työllistämistä koskeva lainsäädäntö
 • Palkkaa koskeva lainsäädäntö
 • Sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö
 • Eläkkeitä koskeva lainsäädäntö
 • Vakuuttamista koskeva lainsäädäntö

Yrittäjäkoulutuksen hinta lähikoulutuksena on 559€ +alv 24% (yhteensä 693,16€) ja virtuaalikoulutuksena 449€ +alv 24% (yhteensä 556,76€).

Yrittäjäkoe

Yrittäjäkokeen suorittamisen edellytyksenä on taksiliikenteen 21 tunnin yrittäjäkoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Kokeeseen osallistujan on esitettävä todistus hyväksytysti suoritetusta yrittäjäkoulutuksesta tai voimassa oleva taksilupa, jos lupa on myönnetty 1.7.2018–30.4.2021. Osallistujan on todistettava henkilöllisyytensä luotettavasti ennen kokeen alkua.
Yrittäjäkoe suoritetaan valvotussa koetilassa. Aikaa kokeen suorittamiseen on kaksi tuntia.

Kokeen hinta on 120€ +alv 24% (yhteensä 148,80€). Hintaan lisätään Traficomin viranomaismaksu 18,50€.

Kokeen sisältö

Kokeessa on 50 monivalintakysymystä. Alla kokeen aihealueet.

 • Taksiyrityksen kaupallinen johtaminen (8 kysymystä)
 • Taksiyrityksen taloudellinen johtaminen (9 kysymystä)
 • Taksiyrittäjyyteen liittyvä keskeinen ajoneuvoja ja liikennettä koskeva lainsäädäntö (4 kysymystä)
 • Verotusta koskeva lainsäädäntö (5 kysymystä)
 • Kirjanpitoa koskeva lainsäädäntö (4 kysymystä)
 • Työllistämistä koskeva lainsäädäntö (4 kysymystä)
 • Palkkaa koskeva lainsäädäntö (4 kysymystä)
 • Sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö (4 kysymystä)
 • Eläkkeitä koskeva lainsäädäntö (4 kysymystä)
 • Vakuuttamista koskeva lainsäädäntö (4 kysymystä)

Monivalintakysymyksiin on kolme vastausvaihtoehtoa, joista yksi on oikein. Kokeen läpäisy edellyttää minimissään 70 % (35 oikeaa vastausta) kokeen maksimipistemäärästä, jotta suoritus on hyväksytty.

Löydät yrittäjäkoulutukset ja koetilaisuudet »koulutuskalenterista

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa