Taksinkuljettajaksi?

Taksinkuljettajan ajolupa

1.7.2018 alkaen taksinkuljettajaksi aikovalta ei enää edellytetä ajoluvan saamiseksi peruskurssin suorittamista. Osaamisvaatimukset säilyvät kuitenkin ennallaan ja niiden täyttyminen osoitetaan suorittamalla taksinkuljettajakoe. Kokeen pitää Ajovarma.

Varmista osaamisesi ja osallistu taksinkuljettajakoulutukseemme! Koulutuksissamme saat viimeisimmän tiedon taksiliikenteessä käytettävistä ajoneuvoista, kuljettajaa koskevasta lainsäädännöstä sekä paikallistuntemuksesta.

Edellytykset taksinkuljettajan ajoluvan saamiselle:

  • hakijalla on Suomessa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) saatu auton kuljettamiseen oikeuttava B-luokan ajo-oikeus, joka on ollut hakijalla vähintään yhden vuoden ajan
  • hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
  • hakija täyttää säädetyt terveysvaatimukset (todistetaan lääkärinlausunnolla). Suosittelemme lääkärintodistuksen (ajokorttiryhmä 2) hankkimista ennen kurssille ilmoittautumista. Todistus on voimassa 6 kk.
  • hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi
  • hakija on suorittanut hyväksytysti Traficomin taksinkuljettajakokeen

Traficom tekee jokaiselle luvan hakijalle rikos- ja sakkorekisteritarkistuksen. Jos rekistereissä ilmenee merkintöjä, nämä saattavat olla esteenä luvan myöntämiselle. Henkilökohtaista sopivuutta taksinkuljettajaksi valvotaan mm. ajokorttiotteesta ja rikosrekisteristä: 

  • poliisilla olevaan ajokorttiotteeseen merkitään liikenteessä saadut sakot, ajokortin mahdolliset peruutukset ja muut ajokorttiin liittyvät tiedot (rikkeiden lukumäärän ja laadun sekä kolarointien perusteella saadaan kuva hakijan ajotaidoista sekä asennoitumisesta liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen)
  • luotettavuuden ja rehellisyyden mittarina ovat poliisilla olevat ja rikosrekisteristä saatavat tiedot rikoksista, putkakäynneistä ja muista vastaavista seikoista 
  • tekojen laadusta riippuen lähtökohtana ajoluvan saamiselle on pidetty sitä, että sakkorekisteriin kirjatuista tapahtumista on kulunut vähintään kolme vuotta ja rikosrekisteriin kirjatuista viisi vuotta

>>Laki liikenteen palveluista / Taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset

Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään kun edellä mainitut edellytykset taksinkuljettajaksi täyttyvät ja taksinkuljettajan koe on hyväksytysti suoritettu.

Kokeen sisältö:

Teoriakoe koostuu 50 monivalintakysymyksestä. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi täysin oikea vastausvaihtoehto. Kokeen suorittamiseen on aikaa 45 minuuttia. Hinta 110€

Kokeen pitää Ajovarma Oy. Taksinkuljettajan ajolupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Hakemuksen ottaa vastaan Ajovarma Oy. Ajoluvan hinta 47€ 

Varaa aika kokeeseen etukäteen puhelimitse numerosta 075 323 9999

Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta ja sen voimassaoloa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan, jos kaikki ajoluvan saamisen edellytykset täyttyvät.

Kuljettajan täytettyä 68 vuotta, ajolupaa uusitaan kahden vuoden jaksoissa.

Taksinkuljettajakoulutus valmentaa Traficomin järjestämään taksinkuljettajan kokeeseen. Tutustu koulutukseemme >>Taksinkuljettajan koulutus

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

iFind

ViisiPäivää löytyy nyt myös suositusta iFind-sovelluksesta. Lataa älypuhelimeesi ilmaiseksi iFind saadaksesi ajantasaiset tiedot koulutuksista ja tarjouksista myös autossa – laita meidät vain suosikkeihin.

Tykkää meistä facebookissa ja voit voittaa koulutuspäivän

Käy tykkäämässä sivustamme, saat ensimmäisenä tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Voit tietysti myös ottaa meihin yhteyttä Facebook-sivun kautta. Lisäksi voit voittaa omavalintaisen koulutuspäivän. Arvomme voittajan kaikkien tykkääjien kesken 31.12.2021. Voittajalle ilmoitetaan voitosta facebookissa.

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa