Taksinkuljettajaksi?

Taksinkuljettajan ajolupa

1.7.2018 alkaen taksinkuljettajaksi aikovalta ei enää edellytetä ajoluvan saamiseksi peruskurssin suorittamista. Osaamisvaatimukset säilyvät kuitenkin ennallaan ja niiden täyttyminen osoitetaan suorittamalla taksinkuljettajakoe. Kokeen pitää Ajovarma.

Varmista osaamisesi ja osallistu taksinkuljettajakoulutukseemme, jossa mm. pääset suorittamaan harjoituskokeen.

Edellytykset taksinkuljettajan ajoluvan saamiselle:

 • olet saanut B-luokan ajokortin vähintään vuotta aiemmin Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa,
 • et ole ajokiellossa
 • täytät ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset
 • olet suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan kokeen ja
 • sinulla ei ole luvan myöntämisen estäviä rikos- tai sakkorekisterimerkintöjä.

>>Laki liikenteen palveluista / Taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset

Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään kun edellä mainitut edellytykset taksinkuljettajaksi täyttyvät ja taksinkuljettajan koe on hyväksytysti suoritettu.

Kokeen sisältö:

Teoriakoe koostuu 50 monivalintakysymyksestä. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi täysin oikea vastausvaihtoehto. Kokeen suorittamiseen on aikaa 45 minuuttia. Hinta 120€

Kokeen pitää Ajovarma Oy. Taksinkuljettajan ajolupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Hakemuksen ottaa vastaan Ajovarma Oy. Ajoluvan hinta 50€ 

Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta ja sen voimassaoloa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan, jos kaikki ajoluvan saamisen edellytykset täyttyvät.

Kuljettajan täytettyä 68 vuotta, ajolupaa uusitaan kahden vuoden jaksoissa.

Taksiyrittäjäksi?

Taksiliikenneluvan saamisen edellytykset

Taksiliikennelupia myönnetään sekä luonnolliselle henkilölle eli käytännössä toimiluvalla toimivalle yrittäjälle, että oikeushenkilölle eli yritykselle 10 vuodeksi kerrallaan. Lupa voidaan myöntää, jos hakija täyttää seuraavat ehdot:

Lupa voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, jos

 • hakija on täysi-ikäinen ja täysivaltainen
 • hakija on hyvämaineinen
 • mitään liikennepalvelulain mukaista lupaa ei ole peruttu edeltävän vuoden aikana
 • hakijan omistamaa tai määräysvallassa olevaa henkilö-, tavara- tai taksiliikennettä harjoittavaa yritystä ei ole asetettu konkurssiin viimeisen 2 vuoden aikana
 • hakijalla ei ole verojen tai lakisääteisten maksujen laiminlyöntejä tai maksukykyyn nähden liikaa velkaa
 • hakija ei ole liiketoimintakiellossa
 • hakijalla ei ole lainvoimaista tuomiota työsuhteeseen perustuvien maksujen laiminlyönnistä
 • hakijalla ei ole taustallaan muita tekoja, jotka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta taksiyrittäjänä toimimiseen
 • hakijalle on myönnetty Y-tunnus
 • joka on suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja kokeen

Lupa voidaan myöntää yritykselle, jos

 • hakija on hyvämaineinen
 • mitään liikennepalvelulain mukaista lupaa ei ole peruttu edeltävän vuoden aikana
 • yritys ei ole konkurssissa
 • yrityksessä määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä ei ole ilmeistä sopimattomuutta osoittavia konkurssikytköksiä viimeisen kahden vuoden ajalta
 • yrityksellä ei ole veroihin, lakisääteisten maksujen laiminlyönteihin tai maksukykyyn nähden liikaa velkaa
 • toimitusjohtajaa tai vastuunalaista yhtiömiestä ei ole määrätty liiketoimintakieltoon eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon
 • työsuhteeseen perustuvien maksujen laiminlyönnistä ei ole lainvoimaista tuomiota
 • ei ole muita tekoja, jotka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta
 • liikenteestä vastaava on suorittanut yrittäjäkurssin ja kokeen

Huom. Luvanhaltijan/liikenteestä vastaavan, joka on saanut liikenneluvan 1.7.2018 jälkeen, eikä ole suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkoulutusta ja koetta, tulee läpäistä yrittäjäkoe (ei koulutuspakkoa) viimeistään 1.5.2022 mennessä luvan perumisen uhalla.

Tämän lisäksi taksiliikenneluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvanhakijalla on tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka Suomessa ja luvanhakijan nimeämä liikenteestä vastaava henkilö on hyvämaineinen. Myös luvan hakijana olevan yrityksen toimitusjohtajan ja vastuunalaisten yhtiömiesten on oltava hyvämaineisia.

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa