Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyys

Laki ja asetus kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tuli voimaan 1.8.2007.

Perustason ammattipätevyyskoulutus (280h tai 140h) vaaditaan uusilta kuljettajilta

  • joiden linja-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2008 tai sen jälkeen
  • joiden kuorma-auton ajo-oikeus alkanut 10.9.2009 tai sen jälkeen

Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetaan kuljettajat

  • joiden linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008
  • joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudet alalle tulevat kuljettajat saavat ammattipätevyyden ensimmäisen kerran voimaan suoritettuaan perustason koulutuksen. Sen jälkeen ammattipätevyyttä pidetään yllä jatkokoulutuksilla.

Ne henkilöt, jotka ovat saaneet linja-autokortin ennen 10.9.2008 tai kuorma-autokortin ennen 10.9.2009 saavat ammattipätevyyden voimaan suoritettuaan jatkokoulutuksen ts. viisi päivää. Perustason koulutusta ei edellytetä.

Pelkällä kuorma-auton ajo-oikeudella, eli ajokortilla, saa kuljettaa kuorma-autoa henkilökohtaisissa ajoissa ilman ammattipätevyyttä. Samoin pelkällä linja-auton ajo-oikeudella henkilö saa kuljettaa samassa taloudessa asuvia henkilöitä ja linja-auton on oltava taloudessa asuvan omistuksessa.

Ammattipätevyyden ylläpitäminen

Ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta kerrallaan. Pitääkseen ammattipätevyytensä voimassa on kuljettajien suoritettava jatkokoulutus (ns. direktiivikoulutus) tuon viiden vuoden aikana. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa, eli käytännössä viisi päivää. Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia). Muut koulutukset voi valita itse Traficomin hyväksymistä koulutuspäivistä.

Ammattipätevyys myönnetään viideksi vuodeksi, kuitenkin enintään ajaksi, jonka haltijan ajo-oikeus on voimassa. 

Ammattipätevyyden hakeminen

Voit hakea suoritettujen jatkokoulutuspäivien perusteella ammattipätevyydellesi jatkoa aikaisintaan 6 kuukautta ennen nykyisen pätevyyden päättymistä. Tällöin ammattipätevyys jatkuu nykyisestä päättymispäivästä 5 vuotta eteenpäin. Tätä ennen tehty hakemus aloittaa uuden 5 vuoden jakson viimeisen jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta. Jos ammattipätevyytesi voimassaolo on jo päättynyt, uusi jakso alkaa viimeisen jatkokoulutuspäiväsi suorituksesta. 

Ammattipätevyys osoitetaan poliisille joko ammattipätevyyskortilla tai ajokorttiin tehtävällä merkinnällä.

Tapa 1: Ajokorttimerkintä Ajovarman toimipisteestä (A-katsastus)

Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista. Hakemuksen liitteenä tulee olla:

Kaksi valokuvaa, jotka täyttävät passivalokuvan vaatimukset ja ovat digitoitavissa (valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa). Korttiin tulee erityisehto 95, mutta erityisehdon lisääminen ei vaikuta kortin voimassaolo aikaan. Hinta 28€

Tapa 2: Erillinen ammattipätevyyskortti Ajovarman toimipisteestä (A-katsastus)

Kuljettajan ammattipätevyyskorttia haetaan hakemuksella ja hakemukseen on liitettävä:

Valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa. Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa (on haettu esim. kuljettajakortti digipiirturia varten tai uusi kuvallinen ADR ajolupa). Kopio ajokortista, jos ajokortti on myönnetty muualla kuin Suomessa. Hinta 50€

Koskeeko ammattipätevyys minua?

Tiedätkö, oletko ammattipätevyyden piirissä? Velvoite ammattipätevyydestä ei koske ainoastaan työkseen kuorma- tai linja-autoa ajavaa henkilöä. On tilanteita, joissa pätevyyttä vaaditaan, vaikka päätyösi ei olisikaan itse ajoneuvon kuljettaminen. Tutustu osioon kysymyksiä ja vastauksia, tai soita meille. Selvitämme lainsäädännön vaatimukset kohdaltasi.

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa