Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Koulutustiimi Viisipäivää Ky
Jokelantie 7
40270 PALOKKA

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Heikki Holopainen
Koulutustiimi Viisipäivää Ky
Jokelantie 7
40270 PALOKKA
puhelin: 0404102929
sähköposti:

2. Rekisterin nimi

Koulutustiimi Viisipäivää Ky:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Koulutustiimi Viisipäivää Ky:n välinen sopimussuhde. Se voi perustua myös lain vaatimukseen tai viranomaismääräyksiin perustuviin velvoitteisiin tai asiakkaan suostumukseen.
Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
•   palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen
•   asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
•   asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen
•   sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi
•   lakiin ja viranomaismääräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  
•   nimi
•   henkilötunnus
•   osoitetiedot 
•   sähköposti
•   puhelinnumero 
•   tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
•   yritys 
•   y-tunnus 
•   laskutustiedot  

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
•   asiakkaalta itseltään koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä
•   asiakkaalta itseltään palveluiden käytön yhteydessä
•   asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Koulutustiimi Viisipäivää Ky:n ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan viranomaisille lain tai viranomaismääräysten edellyttämissä tapauksissa. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Joitakin käyttäjän tietoja voimme olla velvoitettuja säilyttämään noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä taikka viranomaismääräyksiä myös kurssin vanhentumisen, asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa