Kaikki koulutukset

 • Taksikoulutukset

 Peruskurssi, Erityisryhmien kuljettajakoulutus, Yrittäjäkoulutus ja koe. Lue lisää »

Raskaan liikenteen jatkopäivät

 • Asiakaspalvelu

  Koulutuspäivän aikana kiinnitetään huomio asiakkaan kohtaamiseen eri tilanteissa sekä palveluhalukkuuteen ja markkinointihenkisyyteen. Koulutuksen kesto on 7 tuntia. Koulutuksesta saa merkinnän Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin. Lue lisää »

 • Digipiirturi ja lainsäädäntö

  Koulutuksessa lisätään tietoutta siitä, miten toimia oikein ammattiliikenteessä ja kuinka välttää kuljetusalan keskeisiä ongelmia ja riskejä. Koulutuksen kesto on 7 tuntia. Koulutuksesta saa merkinnän Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin. Lue lisää »

 • Ennakoiva ajon koulutus (REAK)

  Ennakoivan ajon koulutuksen tavoite on lisätä liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta parantamalla kuljettajan henkilökohtaista valmiutta sekä edistämällä kuljettajan ja kaluston kunnon tuntemista. Koulutuksen kesto on 7 tuntia. Koulutuksesta saa merkinnän Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin. Lue lisää »

 • Kuljettajan hyvinvointivalmennus

  Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin. Koulutuksen kesto on 7 tuntia, josta saat merkinnän Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin. Lue lisää »

 • ADR-koulutukset

  Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Koulutus jaetaan peruskursseihin, erikoiskursseihin sekä täydennyskursseihin. Lue lisää »

 • ADR tiedostava koulutus

  Koulutuksessa ei suoriteta ADR-ajolupaa, mutta se sopii erityisen hyvin kuljettajien turvallisuus- ja kertauskoulutukseksi ajolupakoulutusten välisenä aikana. Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen tiedostavan koulutuksen suorittamisesta. Lue lisää »

 • Turvallisuuskoulutus (Alkusammutus1 kortti)

  Tämän koulutuksen tarkoituksena on parantaa väkivallan ja sen uhan hallintaa työssä. Turvallisuuteen liittyy myös kuljettajan toimintavalmius ajoneuvopalon sattuessa. Koulutuspäivästä saa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) Alkusammutus 1 -kortin. Lue lisää »

 • Räätälöidyt koulutukset

  Voimme myös räätälöidä kuljettajan jatkokoulutuksen sisällön juuri sinun tarpeisiisi. Ota yhteyttä!

Työelämän kortti-ja lupakoulutukset

 • Työturvallisuuskortti (käy kuljettajan jatkopäiväksi)

  Työturvallisuuskortti-koulutuksen tavoite on antaa perusvalmiudet työympäristön vaarojen tunnistamiseen sekä lisäksi esittää tiedot työsuojelun yleisistä periaatteista ja yhteistoiminnasta työpaikalla. Koulutuksen kesto on 8 tuntia. Koulutuksesta saa työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta, sekä tarvittaessa merkinnän kuljettajan ammattipätevyyspäivästä Traficomin rekisteriin. Lue lisää »

 • Tieturva 1 ja Tieturva 2

  Tieturva 1:n verkkokoulutuksen uusi oppimisalusta on jo toiminnassa, ja 1.1.2022 alkaen myös Tieturva 2-koulutus tulee olemaan tarjolla vain verkkokoulutuksena. Tämän muutoksen myötä Tieturva 1- ja Tieturva 2 -lähiopetus poistuu koulutusvalikoimasta. Lue lisää

 • Hygieniapassi (käy kuljettajan jatkopäiväksi)

  Koulutuksessa annetaan elintarvikekuljetuksia ajaville ammattikuljettajille tarvittavat tiedot ja taidot elintarvikkeiden hygieeniseen ja turvalliseen käsittelyyn. Koulutuksesta hyväksytään 7 h direktiivin mukaiseen kuljettajakoulutukseen. Lue lisää »

 • Ensiapu 1 (käy kuljettajan jatkopäiväksi) ja Ensiapu 2

  Kurssit antavat perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssien kesto on 16 oppituntia, jonka voimme jakaa joko neljälle illalle tai kahdeksi kokonaiseksi kurssipäiväksi. EA-1 ja -2 -kurssitodistukset ovat voimassa kolme vuotta. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa. Lue lisää »

 • Hätäensiapu (käy kuljettajan jatkopäiväksi)

  Hätäensiapukoulutus parantaa kuljettajan ensiapuvalmiuksia antamalla perustiedot ja -taidot hätäensiavun toteuttamiseen onnettomuustilanteissa sekä sairaskohtauksissa. Koulutuksen kesto on 7 tuntia. Hätäensiapukoulutuksesta saa merkinnän Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin. Lue lisää »

 • Trukkikortti (käy kuljettajan jatkopäiväksi)

  Trukkikurssi antaa kuljettajalle perusvalmiudet turvalliseen trukkityöskentelyyn. Saat tietoa trukin tehokkaasta käytöstä sekä lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista. Koulutuksen kesto on 7 tuntia. Trukkikoulutuksesta saat merkinnän Traficomin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin. Lue lisää »

 • Alkusammutus AS1 (käy kuljettajan jatkopäiväksi)

  Alkusammutuskoulutus toteutetaan uuden kansallisen alkusammutuskonseptin mukaisesti. Koulutuskonseptin tavoitteena on laajentaa alkusammuttamisen osaaminen kansalaistaidoksi. Koulutukseen osallistunut saa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän AS1-kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Lue lisää »

 • Tulityökortti (ei käy kuljettajan jatkopäiväksi)

  Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulitöiden turvallisuustutkinto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hyväksymä koulutus, jonka suoritettuaan saa viisi vuotta voimassa olevan tulityökortin. Lue lisää »

 • Henkilönostimen koulutusohjelma (käy kuljettajan jatkopäiväksi)

  Henkilönostimien koulutusohjelman tarkoituksena on auttaa käyttäjiä tuntemaan henkilönostimien ominaisuudet sekä saamaan riittävästi tietoa nostimien tehokkaasta ja turvallisesta käytöstä. Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen ja henkilönostinkortin. Lue lisää »

Taloudellisen ajotavan koulutus yrityksille

 • Taloudellinen ajotapa

  Taloudellisen ajotavan omaksuminen on tehokas ja edullinen keino vaikuttaa autoilun energiankulutukseen ja kustannuksiin, sillä sen niksit ovat jokaisen kuljettajan hyödynnettävissä auton iästä riippumatta. Samalla liikenneturvallisuus kohenee. Rahamääräinen hyöty pelkästään polttoaineen säästönä on yleensä 5-15 %. Lue lisää »

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa