ADR tiedostava koulutus

ADR tiedostava koulutus on täyttä asiaa vaarallisten aineiden kuljetuksista.

Koulutuksessa ei suoriteta ADR-ajolupaa, mutta se sopii erityisen hyvin kuljettajien turvallisuus- ja kertauskoulutukseksi ajolupakoulutusten välisenä aikana.

Se soveltuu hyvin myös lainsäädännön edellyttämäksi tiedostavaksi koulutukseksi (tiedostava, turvallisuus- ja turvatoimia koskeva koulutus, VAK-laki 194/2002) kaikille niille, jotka hoitavat vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä (pakkaaja, lähettäjä, vastaanottaja, varasto- ja terminaalihenkilöstö).

Vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä suorittavan työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on lain 1 momentissa tarkoitettu koulutus tai muu pätevyys. Työnantajalla ja työntekijällä tulee olla tiedot tästä koulutuksesta ja muusta pätevyydestä. Koulutusta ja muuta pätevyyttä koskevat tiedot on pyydettäessä esitettävä kuljetuksia valvovalle viranomaiselle, jotta voidaan varmistaa, että annettu koulutus ja muu pätevyys ovat henkilön tehtävät huomioon ottaen riittävää.

Koulutuksen sisältö:

  • Vaaralliset aineet
  • Kuljetuspakkaukset ja merkinnät
  • Varoituslipukkeet
  • Kuljetusasiakirjat
  • Kuormaaminen, kuljettaminen ja purkaminen
  • Vastaanottajan velvollisuudet
  • Toiminta onnettomuustilanteessa

Koulutuksen suorittaneet saavat todistuksen tiedostavan koulutuksen suorittamisesta.

Koulutus käy kuljettajan ammattipätevyyspäiväksi.

5pv virtuaalikurssit.fi

Työturvallisuuskortti- sekä direktiivikoulutukset omalla tietokoneella. Tutustu tarjontaan ›

verkkokoulutukset

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa